Herroepingsrecht en retourneren

U heeft als Koper bij Silhouette by Nathalie het recht om van uw aankoop af te zien, zonder boete of een reden op te geven, en dit gedurende veertien (14) kalenderdagen vanaf de dag die volgt op de levering van het product.

De Koper dient bij uitoefening van het herroepingsrecht het product op eigen kosten en verzendingsrisico binnen de 14 kalenderdagen in originele staat, ongebruikt, onbeschadigd, voorzien van alle originele labels en in originele verpakking terug aan Silhouette by Nathalie te bezorgen. Wegens hygiënische redenen kunnen ondergoed en vergelijkbare producten niet worden teruggenomen. Het wettelijk modelformulier voor retourneren kan hier gedownload worden.

Praktisch, hoe retourneren?

Stap 1

U stuurt een mail naar info@silhouette.be met de reden van uw retour.

Stap 2

U stuurt uw pakketje in de orginele verpakking terug naar ons retouradres met ingevuld retourformulier. Retouradres: Silhouette by Nathalie, Diesterstraat 22, 3980 Tessenderlo (België).

of

U kan uw pakketje persoonlijk afleveren, met ingevuld retourformulier, op afspraak op ons retouradres: Diesterstraat 22, 3980 Tessenderlo (België).

Terugbetaling

Silhouette by Nathalie verbindt zich ertoe binnen de 30 dagen na ontvangst van het product het door de Koper betaalde aankoopbedrag van het product (exclusief verzendkosten) terug te betalen op een bankrekeningnummer door de Koper bepaald. Bij niet-correcte terugzending conform het voorgaande zal Silhouette by Nathalie niet gehouden zijn tot betaling van enig bedrag en blijft het product eigendom van de Koper. Deze kan het dan binnen de 14 dagen ophalen bij Silhouette by Nathalie of op uitdrukkelijk verzoek van de Koper op diens kosten terugbezorgd worden. In dat geval wordt het risico van de terugzending van het product alsook de kost voor het terugzenden worden uitsluitend gedragen door de Koper.

Bij geschillen tussen beide partijen: de consument kan een geschil voorleggen aan de geschillencommissie via het ODR platform http://ec.europa.eu/consumers/odr/.